Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Witamy w Powiecie Lubaczowskim!

Zapytanie ofertowe

Powiat Lubaczowski z siedzibą w Lubaczowie pod adresem ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów zaprasza do składania ofert w postępowaniu na „Zakup i dostawę umundurowania – indywidualnego pakietu wyposażenia ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół w Lubaczowie”. (więcej…)

„Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim”

W 2023 roku Samorząd Województwa Podkarpackiego po raz dziewiąty realizuje działania w ramach Kampanii informacyjno – edukacyjnej pn.: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”. Jednym z nich jest zadanie pn.: „Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim”. W ramach działania w dniach 25-30 października 2023 r. na terenie Powiatu Lubaczowskiego posadzonych zostało 18 sztuk sadzonek drzew miododajnych. (więcej…)

Ogłoszenie naboru do Projektu Opieka Wytchnieniowa

                                                    Szanowni Państwo,
                                      Mieszkańcy Powiatu Lubaczowskiego

Powiat Lubaczowski planuje w 2024 roku przystąpić do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. (więcej…)